สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID - 19  


วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีประเด็น ดังนี้

1) นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

2) การบริหารจัดการภายในโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

3) การจัดการเรียนการสอนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
25  ธันวาคม  2563