สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. และประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564  


วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวจิตรลดา  ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO  Conference  เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
6  มกราคม  2564