สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตาม การจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสุริยา  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวพยอม  เพชรน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทนง  ถวาย นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เยี่ยมติดตาม การจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองเรียน อำเภอบ้านนาเดิม

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
11  มกราคม  2564