สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตามการจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสุริยา  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางเฉลิมศรี  ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ออกติดตามการจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยห้าง โรงเรียนบ้านสวยศรี โรงเรียนบ้านปากด่าน โรงเรียนวัดควนท่าแร่ และ โรงเรียนทรัพย์ทวี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
12  มกราคม  2564