สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จัดกิจกรรม 5 ส.  


วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3  จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสำนักงานฯ เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
12  มกราคม  2564