สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เยี่ยมติดตาม การจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางสุริยา  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางเฉลิมศรี  ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ออกติดตามการจัดการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 7 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทการาม โรงเรียนบ้านทรายทอง โรงเรียนบ้านคลองยา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านดอนงาม โรงเรียนบ้านห้วยห้าง และโรงเรียนบ้านธารอารี

 
 
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
14  มกราคม  2564