สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

..
..
..
.
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อทุจริต
ต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 8 ครั้ง 24มิ.ย.64
 
ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลฯ รองฯผอ.สถานศึกษา(ครั้งที่1)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 10 ครั้ง 24มิ.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ฯ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 8 ครั้ง 23มิ.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชุม ITA
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 11 ครั้ง 23มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 95 ครั้ง 18มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 99 ครั้ง 18มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 95 ครั้ง 18มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 96 ครั้ง 17มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 96 ครั้ง 17มิ.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมบูรณาการประเมินฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางรูป
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 94 ครั้ง 16มิ.ย.64
 
---กิจกรรมทั้งหมด---
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 98 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
กิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 97 ครั้ง 10มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 93 ครั้ง 4มิ.ย.64
 
ประกาศแจ้งการคืนเงินประกันสัญญา โรงเรียนบ้านบางปาน (ผู้รับจ้าง นางสาวภัทรพร แก้งแพง)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 92 ครั้ง 2มิ.ย.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 7พ.ค.64
 
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดย นิเทศ เข้าชม 92 ครั้ง 6พ.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 8เม.ย.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 95 ครั้ง 5เม.ย.64
 
---ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด---
แพร่การงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 95 ครั้ง 4มี.ค.64
 
"ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 7ม.ค.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 94 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 93 ครั้ง 9พ.ย.63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์คิดวิเคราะห์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 93 ครั้ง 2ก.ย.63
 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 95 ครั้ง 21ส.ค.63
 
ประกาศ "ยกเลิกประกาศประกวดราคา"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 94 ครั้ง 21ส.ค.63
 
---ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด---
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 265 ครั้ง 11ส.ค.63
 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 157 ครั้ง 9ก.ค.63
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 175 ครั้ง 9ก.ค.63
 
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 127 ครั้ง 18มิ.ย.63
 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นิเทศ เข้าชม 272 ครั้ง 19ก.พ.63
 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โดย นิเทศ เข้าชม 160 ครั้ง 19ก.พ.63
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
โดย Admin เข้าชม 124 ครั้ง 11พ.ย.62
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2560 (สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 1091 ครั้ง 7ก.ค.62
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2559(สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 174 ครั้ง 7ก.ค.62
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)
โดย นิเทศ เข้าชม 295 ครั้ง 17เม.ย.62
 

 

 

 


     
ข่าวสาร/กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด

 
e-Budget ระบบ CCT ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบ SET
 
CATAS System DMC63 SchoolMIS ระบบ EMIS B-OBEC G-Code
 

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> ศธจ.สุราษฎร์ธานี > กระทรวงศึกษาธิการ
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 > สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
> สพม.11    
       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    ขณะนี้ 1 คน
    วันนี้ 51 คน
    เดือนนี้ 7083 คน
    ปีนี้ 50831 คน
    ทั้งหมด 151240 คน
       

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด