สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อทุจริต
สพป.สฎ.3 ขานรับนโยบาย WFH
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 21 ครั้ง 21เม.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมประชุมจัดทำแผนที่ทรัพยากรหน่วยงานและสวัสดิการที่มีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารายกรณี ปีที่ 2
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 65 ครั้ง 7เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 99 ครั้ง 7เม.ย.64
 
6 เมษายน 2564 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 91 ครั้ง 6เม.ย.64
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พิจารณาคัดเลือก รางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 88 ครั้ง 5เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 98 ครั้ง 5เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 พิจาณาจัดสรรงบประมาณ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 104 ครั้ง 2เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 96 ครั้ง 2เม.ย.64
 
สพป.สฎ.3 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 81 ครั้ง 31มี.ค.64
 
สพป.สฎ.3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 92 ครั้ง 31มี.ค.64
 
---กิจกรรมทั้งหมด---
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 114 ครั้ง 5เม.ย.64
 
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สฎ.3(เพิ่มเติม)
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 302 ครั้ง 8มี.ค.64
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 188 ครั้ง 5ก.พ.64
 
แนวปฏิบัติในการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 262 ครั้ง 26ม.ค.64
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 653 ครั้ง 8ม.ค.64
 
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
โดย Admin เข้าชม 409 ครั้ง 5ม.ค.64
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ะานี เขต 3
โดย นิเทศ เข้าชม 343 ครั้ง 3พ.ย.63
 
ร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 300 ครั้ง 19ต.ค.63
 
---ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด---
แพร่การงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 157 ครั้ง 4มี.ค.64
 
"ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 241 ครั้ง 7ม.ค.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 320 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 309 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 313 ครั้ง 9พ.ย.63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์คิดวิเคราะห์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 317 ครั้ง 2ก.ย.63
 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 311 ครั้ง 21ส.ค.63
 
ประกาศ "ยกเลิกประกาศประกวดราคา"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 305 ครั้ง 21ส.ค.63
 
---ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด---
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 3008 ครั้ง 11ส.ค.63
 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 1750 ครั้ง 9ก.ค.63
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดย ประชาสัมพันธ์ เข้าชม 2146 ครั้ง 9ก.ค.63
 
พัฒนาตนเองด้วยระบบ online
โดย พัฒนาครูและบุคลากร เข้าชม 1588 ครั้ง 18มิ.ย.63
 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นิเทศ เข้าชม 1686 ครั้ง 19ก.พ.63
 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โดย นิเทศ เข้าชม 1717 ครั้ง 19ก.พ.63
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
โดย Admin เข้าชม 2972 ครั้ง 11พ.ย.62
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2560 (สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 17044 ครั้ง 7ก.ค.62
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 ประจำปีการศึกษา2559(สมบูรณ์)
โดย นิเทศ เข้าชม 1751 ครั้ง 7ก.ค.62
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)
โดย นิเทศ เข้าชม 2928 ครั้ง 17เม.ย.62
 

 

 

      
ข่าวสาร/กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด

 
MyOffice2564 SmartObec e-Budget ระบบ CCT ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบ SET
 
CATAS System DMC63 SchoolMIS ระบบ EMIS B-OBEC G-Code
 

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> ศธจ.สุราษฎร์ธานี > กระทรวงศึกษาธิการ
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 > สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
> สพม.11    
       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    ขณะนี้ 6 คน
    วันนี้ 427 คน
    เดือนนี้ 6577 คน
    ปีนี้ 31712 คน
    ทั้งหมด 132121 คน
       

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด