การบริหารทรัพยากรบุคคล


 • - คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ก.ค.)
 • - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555

 • 
     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
  0 7736 1658      โทรสาร. 0 7736 1658
  surat3_office@surat3.go.th
     
     
   
   
     
  Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
  นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด