สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
แพร่การงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 95 ครั้ง 4มี.ค.64
 
"ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 7ม.ค.64
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 94 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 9พ.ย.63
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 93 ครั้ง 9พ.ย.63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์คิดวิเคราะห์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 93 ครั้ง 2ก.ย.63
 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 95 ครั้ง 21ส.ค.63
 
ประกาศ "ยกเลิกประกาศประกวดราคา"
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 94 ครั้ง 21ส.ค.63
 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์คิดวิเคราะห์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 89 ครั้ง 21ส.ค.63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 21ส.ค.63
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและโทรทัศน์สีแอลอีดี
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 11ส.ค.63
 
แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 10ส.ค.63
 
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 7ส.ค.63
 
ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 24ก.ค.63
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 24ก.ค.63
 
รายงานผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 23ก.ค.63
 
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 89 ครั้ง 23ก.ค.63
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 23ก.ค.63
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าและโทรทัศน์สีแอลอีดี 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 23ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว96 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 17ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว99 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 17ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว101 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 17ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว105 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 17ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว107 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 89 ครั้ง 17ก.ค.63
 
ด่วนที่สุด ว113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 63 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 89 ครั้ง 17ก.ค.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 15ก.ค.63
 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 22มิ.ย.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 90 ครั้ง 15มิ.ย.63
 
ประกาศ สพป.สฎ.3 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 5มิ.ย.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 15พ.ค.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 15เม.ย.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 15มี.ค.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 89 ครั้ง 15ก.พ.63
 
ประกาศผู้ชนะการรเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบปฏิรูป 2542 โรงเรียนบ้านควนสูง
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 7ก.พ.63
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 7ก.พ.63
 
(โรงเรียนวัดบางสวรรค์) ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙
โดย  เข้าชม 90 ครั้ง 4ก.พ.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 15ม.ค.63
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 91 ครั้ง 15ธ.ค.62
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 15พ.ย.62
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 12มิ.ย.62
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และชุดอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 88 ครั้ง 10เม.ย.62
 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด